Casino utan svensk licens

Casinon utan svensk licens är något som varit mycket på tapeten senaste tiden. Det har för många svenskar blivit allt mer aktuellt att välja spel hos casinon utan svensk licens, och anledningarna till detta är många. Framförallt handlar det om de stränga restriktioner om svenska casinon beläggs med från Spelinspektionen – bland annat kring utdelning av spelarbonusar. Det har gjort att många svenska casinon med sina sämre bonusmöjligheter har svårt att konkurrera med casinona utan svensk licens, eftersom de inte konkurrerar om de svenska spelarna på samma villkor. Men hur fungerar det egentligen med casino utan svensk licens? Och kan man verkligen spela hos casinon utan Spelpaus? Vi ska gå igenom allt du behöver veta om casinon utan svensk licens nu. Följ med!

Vad innebär egentligen en svensk licens?

En svensk licens för spel innebär att ett spelbolag har blivit godkänt av Spelinspektionen för att bedriva casinoverksamhet, eller annan verksamhet med spel om pengar, som riktar sig mot svenska spelare. Alla spelbolag som beviljas en svensk spellicens ska förhålla sig till den svenska spellagen som implementerades i det svenska rättssystemet den 1 januari 2019. Den anger bland annat vad svenska casinon får och inte får göra. Alla casinon i Sverige har dock inte någon svensk licens för spel – de refereras därför ofta till som utländska casinon, eller casinon utan licens. När man pratar om svenska casinon, menar man därför i stort sett alltid casinon med en svensk licens. 

Några viktiga punkter som alla casinon med en svensk licens för spel måste följa är följande:

 • Man får endast dela ut en enda bonus till nya spelare.
 • Måttfullhet ska iakttas när man marknadsför sig mot svenska spelare.
 • Inga andra spelarförmåner än den enda bonusen är tillåtna.
 • Spelarverktyg för ansvarsfullt spelande ska finnas tillgängligt för alla spelare.
 • Alla spelare ska ställa in sina personliga insättningsgränser innan de tillåts börja spela.
 • Spelbolagen ska betala 18  % skatt på sina vinster i Sverige.
 • Det måste gå minst 3 sekunder mellan varje spinn när man spelar på slots.

Det svenska spelmonopolet

Före den 1 januari 2019 hade den svenska staten monopol på spel om pengar. Det betyder att de bolag som ville bedriva någon form av verksamhet som var likvärdig med detta också behövde ansöka om tillstånd hos den svenska staten, vilket inte beviljades. Många spelbolag som var aktiva online i andra länder ville dock erbjuda sin verksamhet även till de svenska spelarna. De tillät därför svenska spelare att registrera sig i deras casinon för att spela – och denna verksamhet ville den svenska staten ha koll på. Man beslöt därför att låta utländska spelbolag operera på den svenska spelmarknaden i utbyte mot att de ansökte om en svensk licens för spel. Att ansöka om en sådan licens kostar 400 000 kr för casinospel och 400 000 kr för vadhållning – men ansöker man om bägge licenserna tillsammans får man mängdrabatt och kostnaden blir “bara” 700 000 kr. 

Spelinspektionen

För att kontrollera spelverksamheten beslutades alltså att en spellicens skulle införas. De spelbolag som beviljades en licens skulle få åtnjuta olika fördelar gentemot de spelbolag som inte hade någon svensk licens för spel. För att säkerställa att alla casinon som beviljats en svensk licens faktiskt också fullföljde sina åtaganden infördes en kontrollerande myndighet – Spelinspektionen. De har bland annat som jobb att gå igenom och kontrollera alla spelbolag som har beviljats en svensk licens för spel – och de ansvarar även för i stort sett allting annat spelrelaterat här i Sverige. 

Den svenska spellagen

Man tog fram en ny spellag, vilken framför allt hade som syfte att skydda spelarna, och införde krav på att alla spelbolag som har en svensk licens för spel ska betala 18  % skatt på sina vinster här i Sverige. Den nya spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019, och i samband med det upphävdes också det svenska spelmonopolet. Intresset från utländska spelbolag att etablera sig på den svenska spelmarknaden var enormt, och under 2019 och en bit in på 2020 fullständigt exploderade den svenska casinomarknaden. 

Svensk spellicens ska verka som en trygghet för spelarna

Den svenska spellicensen är framtagen i flera syften, men en stor del av hela upplägget kring den handlar om att skydda spelarna från potentiellt oseriösa aktörer. Alla casinon med en svensk licens för spel är strikt reglerade av den svenska Spelinspektionen. Det finns tydliga ramar för vad de får och inte får göra, och spelbolag som bryter mot reglerna riskerar att få böter eller i värsta fall mista sin licens. 

Några av de viktigaste punkterna gällande just spelarnas säkerhet som casinon med en svensk licens för spel ska förhålla sig till är bland annat följande:

 • Alla svenska casinon får endast dela ut en enda bonus per spelare och licens. Det beror på att det inte ska finnas några incitament för spelarna att lockas till att spela för mer pengar än de tänkt från start.
 • Alla casinon med svensk licens ska kräva att spelarna ställer in personliga insättningsgränser första gången de loggar in – innan de tillåts börja spela. Detta för att ingen spelare ska riskera att ryckas med i stundens hetta och spela för mer pengar än de tänkt från start.
 • Alla casinon som har en svensk spellicens ska låta spelarna ta del av en rad olika spelarverktyg, vilka har som syfte att låta spelaren behålla kontrollen över sitt spelande, hela tiden. 
 • Hos alla svensklicensierade casinon ska registrering ske via BankID. Det är för att säkerställa att ingen obehörig använder någon annans konto för att spela från. Det minskar också risken för att minderåriga använder exempelvis sina föräldrars konton utan deras vetskap, eftersom man numer måste ha tillgång både till personens BankID och den personliga koden till detta. 
 • Vidare ska alla casinon med en svensk licens ha personal som är medveten om de potentiella riskerna med spel om pengar, och personalen i supporten ska alltid kunna hänvisa spelarna vidare till rätt hjälp om en spelare tar kontakt med supporten gällande exempelvis oro kring en eventuell spelproblematik. 

 

Vad är Spelpaus?

Spelpaus är ett initiativ som togs fram i samband med att den svenska spelmonopolet upphörde. Man var då orolig att en stor tillgång på casinospel skulle göra att spelproblematiken bland de svenska spelarna ökade. Därför tog man fram Spelpaus – en nationell tjänst för självavstängning från allt spel om pengar. 

Spelpaus fungerar på så vis att du går in på Spelpaus.se. Där loggar du in med ditt BankID och stänger av dig själv från allt spelande under en viss tid. Du kan välja mellan en månad, tre månader, sex månader eller tills vidare. Det sistnämnda alternativet innebär minst 12 månaders avstängning med automatisk förlängning tills man aktivt avbryter den. 

När du registrerar dig på Spelpaus och väljer att stänga av dig själv från allt spel, blockeras du automatiskt hos alla casinon med en svensk licens för spel. Faktum är att du inte ens kommer in på ditt spelkonto – i stället får du kontakta supporten om du har pengar kvar på spelkontot, och be dem att betala ut pengarna till dig. 

Kan man ångra Spelpaus?

Många spelare som registrerar sig hos Spelpaus gör det på impuls och ångrar sig sedan snart därefter. Problemet är dock att det inte går att ångra en registrering hos Spelpaus – inte ens om den har gjorts av misstag eller om någon annan “varit rolig” och gjort en registrering med ens BankID. En registrering hos Spelpaus är permanent och har du blockerat dig själv från allt spel är det bara att vänta tiden ut. Under tiden kommer du vara blockerad från alla casinon med svensk licens. 

Casino utan svensk licens och Spelpaus

Det är bara de casinon som har en svensk licens för spel som är knutna till Spelpaus. Det innebär att en blockering här endast blockerar dig från spel hos casinon med en svensk spellicens. Det innebär att du fortfarande kan spela hos alla casinon utan svensk licens, även om du blockerat dig själv hos Spelpaus. Det är också många spelare som väljer olicensierade casinon i samband med en blockering hos Spelpaus, för att de ångrat sin blockering men inte kan häva den.

Fördelar och nackdelar med Spelpaus

Det finns både fördelar och nackdelar med Spelpaus – och vi ska lista de viktigaste punkterna inom respektive kategori nu.

Fördelar med Spelpaus:

 • Det kan hjälpa spelare att stoppa en begynnande spelproblematik i tid.
 • Utan möjlighet att häva blockeringen kan spelare inte falla för frestelsen att börja spela igen i förtid.
 • En registrering täcker alla casinon med svensk licens.
 • Fungerar med omedelbar verkan hos alla aktörer.

Nackdelar med Spelpaus:

 • Inte heller felaktiga registreringar går att häva.
 • Det är lätt att komma runt blockeringen för den som vill, genom att spela hos ett casino utan svensk licens.
 • Exkluderar casinon utan svensk licens.

Att ta en spelpaus hos casinon utan svensk licens för spel

Att det inte går att använda Spelpaus för att stänga av sig själv från allt spel, när man spelar hos casinon utan spelpaus, är inget problem. Det är nämligen bara att gå in på ditt spelkonto i det aktuella casinot som du spelar hos och sedan väljer du att blockera dig själv från allt spel i just det casinot. Det är med andra ord lite trixigare att stänga av sig själv från allt spel om man vill ha en spelpaus som spelare hos casinon utan svensk licens. Detta eftersom man måste gå in hos varje nytt casino för att göra om samma procedur överallt. Det är dock fullt möjligt.

 

Svenska Spelinspektionen

Den svenska Spelinspektionen är alltså den myndighet som ansvarar för hela casinobiten i Sverige. Det är till dem som alla ansökningar om en svensk licens för spel skickas, och det är också de som beviljar eller avslår ansökningarna. Vidare är det Spelinspektionen som kontrollerar att alla svensklicensierade spelbolag sköter sig, samt beslutar om sanktioner för de som inte sköter sig enligt ordning. Sanktionerna går på en glidande skala, där det går att få en varning som minst, och en indragen licens som mest. De allra flesta spelbolag som får en åthutning befinner sig någonstans i den gyllene mitten, där de i stället får dryga böter för att de har brutit mot någon paragraf i den svenska spellagen. Det har dock skett att spellicensen dragits in för spelbolag här i Sverige, så den svenska spellagen är absolut inte någon tandlös lag – den tillämpas.

Viktiga uppgifter för Spelinspektionen

Spelinspektionen har en lång rad olika uppgifter på sitt bord – alla spelrelaterade på ett eller annat vis. Några exempel på vad Spelinspektionen har för uppgifter är bland annat:

 • Gå igenom och bevilja eller avslå ansökningar från spelbolag gällande en svensk licens för spel och vadhållning
 • Kontrollera så att de aktörer som beviljats en licens sköter sig och lever upp till de krav som följer med spellicensen
 • Besluta om sanktioner för de spelbolag som inte följt gällande regler för den svenska spellicensen
 • Följa upp och utvärdera resultat av tidigare arbeten – till exempel ska Spelinspektionen lämna en omfattande rapport och utvärdering kring resultaten av de tillfälliga spelansvarsåtgärder som infördes 2020
 • Komma med förslag till ytterligare förbättringar som kan göras för att stärka den svenska spelarsäkerheten.

När ett spelbolag bryter mot reglerna

En del i Spelinspektionens arbete är att kontrollera så att alla licensierade aktörer sköter sig och följer den svenska spellagen som de ska. Om ett spelbolag av någon anledning bryter mot de regler och paragrafer det ålagts att följa gås regelbrottet igenom av Spelinspektionen, vilka beslutar vilken påföljd som ska ges. Det finns tre steg som kan tas, beroende på hur allvarligt man menar att regelbrottet är:

 1. Skriftlig varning
 2. Böter
 3. Indragen spellicens

Böter är den allra vanligaste sanktionen som delas ut, och Spelinspektionen är snabba på att upptäcka missar som spelbolagen gör. De flesta saker som lett till böter för svensklicensierade spelbolag är bonusrelaterade. Framför allt delades många böter ut precis i början av den svenska spellagens inträde. Många spelbolag menade nämligen att den svenska spellagen lämnar en hel del utrymme för tolkning i många av sina paragrafer – och många spelbolag hade tolkat dem på ett helt annat vis än vad som var meningen. Det blev därför väldigt många utdelade varningar och böter under 2019, medan 2020 förekom avsevärt färre fall av regelbrott bland svenska casinon. 

I och med att så många fall numer har tagits upp till prövning, har de svensklicensierade spelbolagen bra koll på vad som gäller kring den svenska spellagen och dess paragrafer. De böter som delas ut nu handlar därför i stället ofta om rena missar från spelbolagens sida. I något fall har det till exempel varit spelare som kunnat registrera sig och spela trots att denne blockerat sig hos Spelpaus – en miss som skylldes på en glitch i systemet. När man upptäckte felet stängdes spelaren av per omgående och pengarna som denne satt in på sitt spelkonto återbetalades. Flera fall handlar också om att spelbolagen har tillåtit vadslagning på minderåriga personer, vilket naturligtvis inte är tillåtet i Sverige. Det här har ofta hänt i samband med fotbollsmatcher, och vad det handlar om är att spelets arrangör har missat en liten detalj i lagens spelarlistor: helt enkelt att det i någon av de båda laguppställningarna har funnits med en spelare som inte har hunnit fylla 18 år när matchen spelas.

 

Därför väljer spelarna casino utan Spelpaus

Det finns två huvudsakliga punkter som gör att de svenska spelarna vänder sina blickar mot casinon utan licens och Spelpaus. Den första anledningen är att de inte trivs med alla regler och restriktioner som åläggs alla svenska casinon – restriktioner som följaktligen spiller över även på spelarna. Man tycker helt enkelt att det är onödigt krångligt att spela hos casinon med svensk licens. 

Den allra främsta orsaken är dock bonusarna. Casinon med svensk licens får endast dela ut en enda bonus per spelare – per licens. Det senare innebär att om ett spelbolag har licens för två olika casinon – Casino A och Casino B – får du som spelare bara ta del av bonusen i ett av dessa casinon, även om det finns bonusar i bägge. Många svensklicensierade spelbolag driver flera casinon under samma licens. Du kan därför bli exkluderad från flera bonusar, bara genom att du valt att spela hos ett casino som delar licens med andra casinon.

Inga bonusrestriktioner för casinon utan svensk licens

Man skulle kunna tro att casinon utan svensk licens har ett sämre konkurrensläge gentemot svensklicensierade casinon, eftersom regeringen trots allt vill att svenska casinon ska vara förstahandsvalet för de svenska spelarna. Så är dock inte fallet.

Medan casinon med svensk licens har stränga restriktioner gällande sina bonusar, har casinon utan svensk licens inte några sådana restriktioner alls att hålla sig till. Det betyder att ett online casino utan svensk licens får dela ut hur många och hur höga bonusar det vill – och det är såklart något som de allra flesta casinon utan svensk licens också har tagit fasta på. En casino bonus utan svensk licens brukar därför vara avsevärt mer förmånlig än en svensklicensierad bonus. 

Casinon utan svensk licens kontra casinon med svensk licens

Casinon utan svensk licens eller casinon med svensk licens – vilket alternativ är egentligen bäst? Vilket som är det bästa valet för en själv är något som endast varje enskild spelare kan svara på för sin egen del. Vi har gjort en snabb sammanfattning, för att du ska kunna få en översikt och jämföra de bägge alternativen.

Casinon utan svensk licens:

 • Har möjlighet att erbjuda avsevärt bättre bonusar än casinon med svensk licens
 • Erbjuder ofta fina spelarförmåner i form av lojalitetsprogram, cashbacks och andra bonusar
 • Har som regel ett både större och bättre utbud av spel än de svenska alternativen.

Casinon med svensk licens:

 • Har många verktyg för att främja ett ansvarsfullt spelande
 • Kontrolleras aktivt av Spelinspektionen
 • Är garanterat trygga val.

 

Är det lagligt att spela hos casinon utan svensk licens?

Något som hindrat många svenska spelare från att skapa ett konto hos casinon utan svensk licens är för att de tror att det inte är lagligt. Faktum är dock att det är helt och hållet lagligt för dig som svensk spelare att spela hos ett casino utan svensk licens. Samma sak gäller om det är ett casino utan registrering utan svensk licens – inte heller detta har den svenska spellagen några invändningar mot. Det enda som är sagt i den svenska spellagen gällande casinon utan svensk licens, är att de inte får marknadsföra sig direkt mot svenska spelare. Låter de bli det – då har de grönt ljus att tillhandahålla sina tjänster för de svenska spelarna.

Kontrolleras inte av den svenska Spelinspektionen

Casinon utan svensk licens för spel kontrolleras aldrig av Spelinspektionen. Omfånget för kontroller gjorda av denna myndighet sträcker sig endast till de spelbolag som beviljats en svensk licens för spel. Om du vill veta vilken aktör som kontrollerar just ditt aktuella casino ska du se vilken licens som står utfärdad på ditt casino (hittas längst ned i det finstilta). Varje casino utan svensk licens för spel lyder nämligen under den aktuella myndighet som utfärdat casinots licens. Denna står alltid angiven längst ned, i det finstilta. Om du till exempel spelar hos ett MGA-casino utan svensk licens för spel är det alltså Malta Gaming Authority som är den myndighet som har den kontrollerande funktionen för ditt casino. 

Casinon utan svensk licens måste inte acceptera svenska spelare

Även om alla casinon utan svensk licens för spel får acceptera svenska spelare, är det inte alla olicensierade casinon som vill acceptera spelare från Sverige. De har heller inte någon skyldighet att erbjuda sina spel till svenska spelare om de inte själva vill. 

Det finns idag ett flertal casinon utan svensk licens som inte accepterar spelare bosatta i Sverige, och för att undvika att svenskar registrerar sig av misstag i casinot har man ofta infört så kallad geoblocking. Det innebär att casinot automatiskt blockerar alla ip-adresser som kommer från ett visst område (i detta fall Sverige). När spelaren försöker gå in i casinot kommer ett felmeddelande upp som anger att casinot i fråga inte godtar spelare från Sverige. 

Anledningarna till varför vissa casinon utan svensk licens väljer att inte acceptera svenska spelare kan vara många. För flera spelbolag handlar det om att de vill kunna hålla dörrarna öppna för att i framtiden ansöka om en svensk licens för spel. Att då inte ha accepterat svenska spelare tidigare kommer avsevärt öka deras chanser att få sin ansökan beviljad. 

Geoblockering och VPN

En del spelare i Sverige väljer att gå runt geoblockeringen genom att använda sig av en VPN-tjänst. Med hjälp av en sådan kan man ställa in sin IP-adress så att det ser ut som att man sitter och surfar i ett annat land än vad man egentligen gör. De ställer då in IP-adressen till att komma från ett av de länder som casinot i fråga accepterar, och vips så har man tillgång till hela det utbud som erbjuds. 

Att kringgå sådana restriktioner med hjälp av en VPN är dock ingenting som rekommenderas. Skulle du vinna stort kan det hända att casinot vill verifiera dina uppgifter innan vinsten betalas ut. Skulle det visa sig att du surfat från Sverige, trots att det inte är tillåtet i casinot, kan du räkna med att bli av med hela vinsten. 

 

Olika typer av bonusar hos casinon utan svensk licens

En casino bonus utan svensk licens kan se ut på många olika sätt. Eftersom det inte finns några restriktioner för casinon utan svensk licens gällande bonusar, kan varje casino utforma sina bonusar precis som de vill. Det finns dock vissa bonusar som är mer vanliga än andra att stöta på, och vi ska guida dig till några av de vanligaste bonusarna hos casinon utan svensk licens. 

Matchningsbonus

En matchningsbonus innebär att din insättning matchas till en viss procent – ofta 100 % eller ibland till och med mer. Den utformas ofta ungefär så här “Få 100 % bonus upp till 10 000 kr”. Det innebär att du får lika mycket i bonus som du sätter in, upp till maximalt 10 000 kr. Vilka gränser som varje casino utan svensk licens har är dock väldigt individuellt, så du ska alltid ha som regel att du noggrant läser igenom regler och villkor i samband med att du signar upp för en bonus. 

Free spins bonus

En free spins casino bonus utan svensk licens innebär att du får ett antal free spins som du kan använda – oftast på en förbestämd slot. För free spins bonusar är det viktigt att du har koll på värdet för varje spinn, eftersom det är lätt att få en free spins bonus att se generös ut, även om den egentligen är ganska dålig. Det du ska kontrollera är värdet på varje spinn, så att du vet hur högt värde bonusen faktiskt har. 

No Deposit bonus

En ”casino utan svensk licens no deposit bonus” innebär att du får en bonus utan att göra någon insättning. Som regel får du denna bonus i samband med din registrering – det vill säga att du bara behöver skapa ett spelkonto för att bonusen ska delas ut. En no deposit bonus hos ett casino utan svensk licens kan ibland komma med ganska höga krav på omsättning, så glöm inte att kolla omsättningskrav och andra villkor i samband med att du tar del av bonusen. 

 

Lojalitetsprogram och andra förmåner hos online casinon utan svensk licens

Det är inte bara fina bonusar som de svenska spelarna kan njuta av när det kommer till att spela hos casino utan svensk licens. Många av dessa casinon har också andra spelarförmåner – sådana som vi inte får lov att ta del av hos casinon med svensk licens.

Cashback bonus

Den kanske absolut vanligaste förmånen du kan ta del av hos casinon utan svensk licens är cashback. Namnet förklarar egentligen ganska bra vad det handlar om – en cashback bonus ger dig kort och gott pengar tillbaka på det du förlorat när du spelat i casinot.

Hur hög återbäringen för cashbacks i casinon utan svensk licens är, kan variera en hel del. Mellan 10–20 procent är inga konstigheter alls – och om villkoren är bra ska man såklart sikta på så hög återbäring som möjligt. Ju högre desto bättre!

Något som är väldigt viktigt att kontrollera om du väljer ett casino utan svensk licens just på grund av att casinot erbjuder cashback, är att kontrollera kraven för denna. När det kommer till bonuskrav för cashback bonusar varierar dessa stort. Vissa casinon utan svensk licens delar ut cashback bonusar helt utan omsättningskrav, medan andra kommer med ett visst krav på omsättning. Läs därför alltid igenom regler och villkor för hur casinots cashback bonus ser ut i samband med att du gör din registrering. 

Lojalitetsförmåner och VIP

En av de allra största fördelarna med att spela i ett casino utan svensk licens är att de har möjlighet att erbjuda lojalitetsprogram. Det vill säga att du samlar poäng när du spelar, vilka du sedan kan byta mot olika förmåner. Dessa förmåner kan omfatta allt från extra bonusar till fina prylar, och vad du kan få beror kort och gott på hur många poäng du har samlat ihop. 

Hur poängsamlandet ser ut kan skilja sig åt en del mellan olika casinon, men det vanligaste upplägget är att du får poäng för de pengar du spelar för i casinot. Hos en del casinon utan licens kan du också få extra poäng till exempel genom att logga in på ditt spelkonto flera dagar i rad, och en del ger ut extra poäng löpande för att du fortfarande är medlem i casinot. 

Många spelare uppnår också VIP-status i casinot på samma vis – nämligen genom att spela mycket. Ju mer man spelar för, desto större chans har man att bli VIP spelare, men vilka kriterier som finns gällande detta kan skilja sig väldigt mycket mellan olika casinon. Hos en del kan man själv ansöka om att bli VIP, och det finns då ofta flera nivåer, där alla spelare har möjlighet att bli VIP och börja “på golvet”, för att jobba sig uppåt i takt med att de spelar och omsätter pengar i casinot. Andra casinon har som policy att spelare ska bli inbjudna till att bli VIP. Som VIP-spelare hos ett casino utan svensk licens kan du få helt andra förmåner än hos svensklicensierade casinon. Medan svenska casinon främst erbjuder snabbare och/eller kostnadsfria uttag och snabb support till VIP spelare, har casinon utan svensk licens helt andra möjligheter att särbehandla sina VIP-spelare till max. 

Som VIP-spelare hos casinon utan svensk licens för spel kan du bland annat ha möjlighet att ta del av några av dessa förmåner:

 • Personliga inbjudningar till särskilda landbaserade casinoevents
 • Gåvor från casinot vid särskilda tillfällen
 • Förtur till olika spelrelaterade arrangemang
 • Bättre bonusar och andra förmåner
 • Personlig kontakt på casinot som hjälper dig med alla eventuella funderingar

 

Fördelar och nackdelar med casino utan svensk licens

Som med allt annat finns det både för- och nackdelar även med att spela på casino utan svensk licens för spel. Det som gäller är att man får väga fördelarna och nackdelarna mot varandra, för att se vad man själv tycker väger tyngst, och sedan ta ett beslut utifrån detta.

Fördelar med casino utan svensk licens:

 • Mycket bättre bonusar är hos casinon med licens
 • Större frihet utan alla restriktioner
 • Ger spelaren frihet under ansvar
 • Ofta större och bättre spelutbud
 • Arrangerar ofta roliga tävlingar
 • Möjlighet att ta del av lojalitetsprogram
 • Flera bonusar och andra förmåner får delas ut

Nackdelar med casino utan svensk licens:

 • Frihet under ansvar passar inte för alla spelare
 • Finns inte casino utan svensk licens med BankID
 • Vissa casinon utan svensk licens innebär skatt på vinsterna – men inte alla

Casino utan svensk licens – insättningar och uttag

Insättningar och uttag hos casinon utan svensk licens är en ganska viktig bit. Du vill ju trots allt kunna sätta in pengar att spela för – och du vill även kunna ta ut dem, såklart. Casinon utan svensk licens med Trustly är ett populärt alternativ, eftersom vi svenska spelare har lärt oss att Trustly är en av de betalningsmetoder som ger de snabbaste uttagen. Många gånger får du med Trustly dina pengar på kontot i stort sett omedelbart efter att du godkänt ditt uttag. Zimpler casino utan svensk licens är också ett populärt alternativ – mycket eftersom även Zimpler tillhandahåller snabba insättningar och uttag. Det du ska vara medveten om när du använder Zimpler är dock att de inte erbjuder direkta uttag till alla svenska banker, utan bara vissa. 

För att kunna använda dig av betalningar via Zimpler eller Trustly hos casinon utan svensk licens behöver du ha ett BankID. Har du inte något sådant kan du ladda ned ett till din mobil eller dator, och sedan logga in på din internetbank för att aktivera det. Eller så går du in på banken och ber om hjälp, så är du strax i gång. 

Fler valmöjligheter för betalningar

När du spelar hos ett casino med en svensk licens för spel vet du ganska väl vilka betalningsmetoder du kan tänkas ha att välja på. De flesta av dessa metoder för betalning kan du som regel hitta även hos ett casino utan svensk licens. Det stoppar dock som regel inte där. I stället kan du många gånger ha en lång lista av olika metoder för betalning att välja bland. E-plånböcker är ett vanligt alternativ för casinobetalningar till casinon utan svensk licens. Ett annat relativt vanligt betalningsmedel hos casinon utan licens är kryptovalutor, så kallade krypto casinon. De vanligaste alternativen är Bitcoin, Ethereum och Litecoin, men det finns även gott om andra möjliga alternativ. Variationerna är stora mellan olika casinon utan svensk licens. 

 

Casino utan licens

När man pratar om casinon utan svensk licens refererar man ofta till dessa som ‘casinon utan licens’ eller ‘olicensierade casinon’. Att säga så behöver inte nödvändigtvis vara fel – det beror på vilken typ av casino man pratar om. Det finns till exempel MGA casinon utan svensk licens. De har inte någon svensk licens som utfärdats av Spelinspektionen. Däremot har de en spellicens utfärdad av MGA – Malta Gaming Authority. Detta är en av de bättre tillgängliga licenserna idag, och faktum är att denna typ av licens redan har använts i över 20 år. MGA casinon utan svensk licens är alltså intet nytt under solen – de fanns redan långt innan den svenska spellicensen ens var påtänkt.

Alla casinon utan svensk licens är dock inte MGA casinon utan svensk licens. Det finns också andra licenser från en lång rad olika länder och jurisdiktioner runt om i världen. Den vanligaste näst efter MGA är UK Gambling Commission. Dessa två licenser är de vi svenska spelare oftast stöter på. Licenser från Alderney Gambling Commission och Gibraltar är också två relativt vanliga alternativ att möta när man spelar online casino utan svensk licens. 

Ibland när man säger casino utan licens, så menar man dock också casino utan licens – det vill säga helt olicensierade casinon. Casinon utan någon licens alls finns, även om det är relativt ovanligt att stöta på. Om casinot är helt utan licens, är det klokt att kolla upp det innan du börjar spela. Du kan till exempel läsa i olika casino utan svensk licens forum, där man flitigt diskuterar olika casinon utan svensk licens och Spelpaus. Du kan till exempel hitta trådar om casino utan Spelpaus på Flashback, och det finns även trådar om casino utan BankID på Flashback. I sådana trådar brukar ofta casinon utan licens diskuteras frekvent, och om det är något casino utan licens som man ska akta sig för, eller om det är något väldigt bra casino utan svensk licens, så kan man som regel snabbt hitta sådan information där. Casino utan licens forum brukar vara ett av de bättre alternativen att vända sig till för att kolla upp ett casino, om du inte hittar någon vettig information på andra ställen.

 

Casino utan svensk licens med BankID

Den mycket populära registreringsmetoden BankID är något som många svenska spelare efterfrågar också hos casinon utan svensk licens. BankID är dock något som endast finns tillgängligt för registrering på den svenska spelmarknaden. 

Skulle du däremot spela hos ett pay n play casino utan svensk licens för spel är registreringsprocessen i detta relativt likartad mot hur den ser ut hos svenska pay n play casinon. Det innebär att du gör en insättning, och därefter kan du börja spela direkt. Insättningen görs ofta via Trustly, och även ett casino med Trustly utan svensk licens har godkännanden av transaktionerna via BankID. I dessa fall är nämligen inte BankID knutet till casinot, utan till metoden för betalning.

Casino utan svensk licens med BankID finns därför – men däremot finns det inte casino utan svensk licens BankID registrering. Bara om du genomför registreringen genom pay n play – något som du exempelvis kan göra hos ett Trustly casino utan Spelpaus. 

Så genomför du en registrering hos casinon utan Spelpaus med Trustly pay n play:

 1. Surfa in till ditt casino utan spelpaus med Trustly.
 2. Välj den summa du vill sätta in.
 3. Logga in på internetbanken via den Trustly-länk som öppnas.
 4. Markera det konto som transaktionen ska dras från.
 5. Godkänn överföringen med ditt BankID.
 6. Nu är du klar, och det är bara att börja njuta av underhållningen.

Casinon utan svensk licens med snabba uttag

Snabba uttag är något du har möjlighet att ta del av, oavsett om du spelar hos ett casino utan svensk licens, eller ett svensklicensierat alternativ. Alla casinon utan svensk licens erbjuder inte direkta uttag – och det gör ju inte heller alla casinon med en svensk licens för spel. I stället är det framförallt tre saker som är avgörande för om ditt casino utan svensk licens ger snabba uttag eller ej. Ibland beror uttagstiden inte på casinot, utan på dig som spelare – eller på den valda betalningsmetoden. 

Följande tre punkter spelar stor roll för om du har möjlighet att ta del av casino utan svensk licens snabba uttag eller ej. 

 • Val av metod för betalning: Vilken betalningsmetod du väljer kommer ha stor inverkan på hur lång tid det tar innan du har pengarna på bankkontot efter begärt uttag. Vissa betalningsmetoder, såsom exempelvis Visa och Mastercard, tar alltid en längre tid för utbetalning. Detta helt oberoende av övriga faktorer såsom eventuell transaktionstid för din bank, eller tid för handläggning hos casinot. Ska du ha snabba uttag gäller det också att välja snabba metoder för betalning – till exempel Trustly, Zimpler eller vissa e-plånböcker.
 • Casinots tider för handläggning: Hos vissa casinon utan svensk licens tillkommer en viss handläggningstid innan de kan godkänna dina uttag. Detta förekommer även hos casinon med svensk licens, så det är inget unikt för utländska casinon utan licens. Handläggningstiden beror på att casinot går igenom alla begäranden om uttag manuellt för att se efter eventuella konstigheter. Det är dock allt fler casinon utan svensk licens som gått ifrån detta system, för att i stället erbjuda direkta godkännanden av uttag. Det senare alternativet är det mest fördelaktiga för din del, om du vill ha så snabba uttag som möjligt. 
 • Vilken bank du har: Vilken bank du har kan vara avgörande för hur snabbt du får pengarna efter begärt uttag. Om du till exempel gör ett uttag hos ett Zimpler casino utan svensk licens, kommer du få pengarna snabbt om du har någon av de banker som Zimpler erbjuder direkta utbetalningar till. Har du inte det, kommer du få vänta till nästkommande bankdag innan pengarna dyker upp på kontot. Vissa betalningsmetoder erbjuder bara snabba uttag till specifika banker – något som är viktigt att vara medveten om, när du letar casino utan svensk licens med snabba uttag.

 

Måste man betala skatt hos casinon utan svensk licens?

En vanligt förekommande fråga är om man måste betala skatt hos casinon utan svensk licens, och svaret på denna fråga är att det beror på i vilket casino utan svensk licens som du spelat och vunnit. Som vi nämnde tidigare, finns det fler licenser än den svenska. Dessa licenser kommer från utfärdare spridda över hela världen, vilket betyder att du när spelar hos ett casino kan det ha en licens som är utfärdad på andra sidan jorden. Casinon utan svensk licens med Malta licens är dock bland de vanligaste alternativen att stöta på för oss svenska spelare – det vill säga en licens från MGA, Malta Gaming Authority. 

Vad som gäller är att hos casinon utan svensk licens vars licenser utfärdats från någon annanstans inom EU/EAA behöver du inte betala någon skatt på dina vinster. Det spelar inte någon roll hur mycket eller lite du än vinner – alla vinster från casinon med licenser från EU/EAA är alltid hundra procent skattefria. 

Varför är bara casinon med licens från EU skattefria?

För att förstå anledningen till varför bara vissa casinon utan svensk licens är skattefria, hjälper det att ha koll på bakgrundshistorien. Vi ska därför göra en snabb tidsresa, tillbaka till 90-talet. På den tiden hade casinon på nätet precis introducerats, och marknaden för nätbaserade casinospel var ännu inte så stor. 

Det skulle dock visa sig relativt snabbt att detta var en bransch värd att satsa på – något som många därmed också gjorde. På den här tiden hade den svenska staten monopol på allt spel om pengar i landet, och för att göra det attraktivt att spela här lät man bli att beskatta vinsterna för svenska spelare. 

I takt med att casinomarknaden på nätet expanderade, ville de såklart också ta nya marknadsandelar, och många vände sina blickar bland annat mot den svenska spelmarknaden. Utländska casinon erbjöd sina tjänster till de svenska spelarna, men då klev svenska staten in och menade att de svenska spelarna skulle betala skatt på de vinster som hämtades ut från dessa casinon på nätet. Samtidigt kunde de svenska spelarna fortfarande hämta ut skattefria vinster när de spelade hos statliga svenska spel. Detta gjorde de utländska spelbolagen arga – de menade att Sverige exkluderar utländska casinon genom att erbjuda spel på olika premisser för dessa, när spelarna måste skatta på vinster från utländska casinon, men inte vid spel hos svenska casinon. Flera av spelbolagen anmälde detta, och frågan togs upp i EG-domstolen i det så kallade Lindman-målet. 

Samma villkor inom hela EU

Inom EU är meningen att varor och tjänster ska flöda fritt, och alla ska erbjudas samma förutsättningar att erbjuda sina tjänster, oavsett land. Eftersom Sverige tagit ut skatt för vinster från utländska casinon, samtidigt som svenska casinon erbjöd skattefria vinster, hade Sverige gjort skillnad på casinon och casinon – något som alltså inte är tillåtet. Domen i Lindman-målet föll och det var solklart att Sverige hade agerat fel när man beskattade vinster från EU-baserade spelbolag. Därför fick Sverige välja mellan att antingen börja beskatta spelarna för vinster från svenska casinon, eller så skulle spelbolag hemmahörande inom EU också få erbjuda sina tjänster skattefritt till de svenska spelarna. Svenska staten ville givetvis inte beskatta sina spelare, vilket resulterade i att utländska casinon från EU fick lov att konkurrera om de svenska spelarna på samma villkor som de statligt godkända aktörerna. 

För spelbolag registrerade utanför EU/EAA valde man dock att fortsätta beskatta vinsterna, eftersom dessa inte har något sådant frihandelsavtal med Sverige. Därför behöver du bara betala skatt hos vissa utländska casinon utan svensk licens, men inte hos andra. Det är licensen som avgör. 

Skatt på casinovinster – detta gäller

 • Alla vinster från casinon utan svensk licens och utan EU-licens ska beskattas.
 • Alla vinster från casinon utan licens överhuvudtaget ska beskattas.
 • Skattesatsen ligger för närvarande på 30 %.
 • Vinsterna förs upp av spelaren själv, i samband med deklarationen, under kapitalskatt.

En sak som är viktig att ha koll på gällande vinster från casinon utan licens och casinon utan svensk licens och EU-licens, är att det inte är möjligt att kvitta vinster och förluster mot varandra. Ponera att du vunnit 1 000 kr hos Casino A. Samtidigt har du förlorat 1 000 kr hos Casino B. Trots att du egentligen har gått jämnt upp, ska du ändå skatta 30 % på de 1 000 kr du tagit ut, eftersom man gör beräkningarna per enskilt casino. Vinster under 100 kr behöver inte beskattas, men så fort du tagit ut över 100 kr i vinst, är det dags att börja skatta.  

 

Hur hittar man de bra casinona utan svensk licens?

Att hitta alla bästa casino utan svensk licens är ett ganska stort projekt att klara av på egen hand. Det är därför du kan använda dig av sidor som vår, eller andra casino utan svensk licens forum. Det är ingen som vill tipsa om ett dåligt casino utan svensk licens – det är ju trots allt ens goda rykte som står på spel. Det gäller därför att forska lite – åtminstone om du vill leta upp dina fakta på egen hand. Genvägen är att använda dig av olika sidor som är specialiserade på att ta fram bra tips på casinon för dig som vill spela på casino utan svensk licens. På dessa sidor brukar du alltid hitta alla bästa casinon utan svensk licens i en topplista. 

Vad ska man se efter för att hitta sitt bästa casino utan svensk licens?

Det finns en rad saker du med fördel kan kontrollera innan du börjar spela, om det är så att du vill hitta spelarnas bästa casino utan svensk licens. Du behöver inte följa denna lista slaviskt, eftersom olika spelare har olika preferenser. Det som är viktigt för en annan spelare kanske inte alls är lika viktigt för dig – och vice versa. I stället är punkterna främst till för att du ska veta vad du som spelare ska se efter, när du vill hitta ditt bästa casino utan svensk licens. 

 • Har ditt casino någon annan licens än en svensk? Kom ihåg att EU/EAA licenser är de mest fördelaktiga licenserna för din del, eftersom du får skatta 30 % på alla vinster över 100 kr om du väljer att spela hos ett casino utan licens från EU/EAA. 
 • Vad tycker andra spelare om ditt casino utan svensk licens? En snabb googling brukar ge en ganska god indikator på om det är ett bra casino eller ej. Annars hittar du sannolikt vad du söker i olika casino utan licens forum online – spelare brukar vara brutalt ärliga när det kommer till att betygsätta casinon. Något enstaka dåligt betyg är ingen fara, men om det är en klar majoritet av spelarna som är negativt inställda till casinot ska du nog börja leta efter ett annat casino utan svensk licens.
 • Vilka förmåner har ditt casino utan svensk licens? En stor fördel med att välja att spela hos casinon utan svensk licens är att dessa kommer med långt fler förmåner än svenska casinon. Till exempel kan du få både välkomstbonus och andra spelarbonusar – något som inte är tillåtet i casinon med svensk licens. Många casinon utan svensk licens erbjuder därför en rad förmåner för sina spelare. Det kan vara allt från veckovisa cashbacks, till flera välkomstbonusar i rad, eller möjlighet att samla poäng för att växla mot olika bonusar eller andra förmåner.
 • Hur ser spelutbudet ut i casinot? För att du ska kunna roa dig hos ett nytt casino utan svensk licens är det såklart också viktigt att casinot har ett spelutbud som tilltalar dig. Även på denna punkt är svenska casinon begränsade av den svenska spellagen, vilken inte tillåter alla speltillverkare att erbjuda sina tjänster på den svenska casinomarknaden. Det gör att många svenska casinon har ett ganska likartat spelutbud – något som definitivt inte kan appliceras på casinon utan svensk licens. Dessa kommer ofta med tusentals olika spel i sitt sortiment. 
 • Har de en väl fungerande support? En mycket viktig punkt för att du ska känna dig helt trygg när du spelar i ett casino utan svensk licens är att det finns en fungerande support på plats. Denna kan hjälpa och stötta dig närhelst du behöver – och för att du ska uppleva denna trygghet ska öppettiderna för supporten vara generösa. Många casinon utan svensk licens erbjuder support dygnet runt – ofta via live chatt. Det måste inte nödvändigtvis finnas support på plats under dygnets alla timmar, men öppettiderna för supporten bör i varje fall vara generösa. På så vis vet du att du alltid kan få hjälp och råd om någon fundering skulle uppstå. Det är också en fördel om en FAQ finns på plats, eftersom denna låter dig leta efter svaren på dina funderingar på egen hand. På så vis blir du inte lika låst de timmar som supporten eventuellt inte finns på plats heller.

 

Så fungerar support och kundtjänst hos casinon utan svensk licens

Support och kundtjänst är en väldigt viktig detalj hos ett casino – det gäller oavsett om du spelar hos ett casino utan svensk licens eller med svensk licens. Det måste alltid finnas goda möjligheter till support. 

Möjligheterna till support hos online casinon utan svensk licens ser ut precis som hos svenska casinon. Det innebär att de alternativ för support som finns att välja på är dessa:

 • Telefonsupport: Du ringer till telefonsupporten, alternativt att du blir uppringd – upplägget ser lite olika ut mellan olika casinon utan licens. Med en direkt telefonkommunikation minskar risken för missförstånd, och du har möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor som du får svar på direkt
 • Live chatt: I denna får du kommunicera med en agent via en funktion för live chatt. Denna funktion hittas i stort sett alltid hos casinon utan svensk licens – med endast ett fåtal undantag. Denna metod för kommunikation brukar föredras av de flesta spelarna. Väntetiden för att komma i kontakt men en ledig agent är som regel mycket kort – ibland så kort som bara några få sekunder.
 • E-post support: Support via mejl kan vara bra om man till exempel behöver beskriva ett ärende i ganska mycket text, eller om det är så att man behöver bifoga olika bilagor till texten. Det är också en väldigt bra typ av support om man behöver dokumentera det man skrivit. E-postsupport kan vara ett bra val om du inte har bråttom att få svar, då svarstiden för denna typ av support ofta är avsevärt längre än för telefonsupport och live chatt.
 • FAQ: En FAQ (frequently asked questions) är förvisso inte någon personlig support, men med en väl utbyggd FAQ kommer du långt även på egen hand. Vissa casinon utan svensk licens har inte någon FAQ alls, medan andra har en mycket välgjord sådan med gott om frågor och utförliga svar. Skulle en fråga eller fundering uppstå är det alltid skönt att ha möjlighet att kontrollera svaret på egen hand först, om man vill. 

När du spelar hos ett casino utan svensk licens får du ha i åtanke att du inte kommer kunna kommunicera på svenska. Engelska kommer fungera alldeles utmärkt, men någon support på övriga språk ges mycket sällan. 

Registrering hos casino utan BankID

Precis som hos svenska casinon kan processen för registrering skilja sig åt en del även hos casinon utan svensk licens. Casino utan svensk licens med BankID registrering finns delvis – åtminstone om man räknar pay n play casino utan svensk licens som sådan. Vid registrering med pay n play används som regel BankID för att bekräfta inloggning i internetbanken samt transaktionen, så det är absolut möjligt att använda BankID även hos casinon utan svensk licens. 

Däremot finns ingen möjlighet att använda sig av enkel registrering via BankID hos casinon utan svensk licens. Det vill säga att du fyller i ditt personnummer och bekräftar registreringen med ditt BankID. 

Manuella registreringar

Även om många nya casinon utan svensk licens erbjuder pay n play registrering via Trustly, finns det också ett stort antal olicensierade casinon som inte erbjuder någon möjlighet till att sätta in pengar och börja spela direkt. Hos dessa är du i stort sett alltid hänvisad till en manuell registrering. När du registrerar dig manuellt behöver du fylla i dina uppgifter i samband med registrering, eftersom dessa inte kan hämtas från exempelvis ditt BankID eller ditt bankkonto. Sådana uppgifter som du vanligtvis behöver fylla i är:

 • Namn och adress
 • Födelsenummer
 • Telefon och e-postadress
 • Användarnamn och lösenord

När registreringen är klar får du som regel ett mejl till din angivna e-postadress. Detta innehåller en länk, på vilken du måste klicka för att verifiera din registrering. När du har klickat på länken är registreringen klar, och du kan sätta i gång att roa dig med spelandet. 

Verifiering av identiteten vid uttag hos casinon utan svensk licens

Många casinon utan svensk licens kräver en verifiering i samband med att du gör ditt första uttag. Du behöver då verifiera din identitet genom att skicka vissa handlingar till casinot. Du behöver inte skicka dem manuellt – det räcker med att fotografera dem och skickar per e-post till casinots supportavdelning. Ofta krävs en bild av ditt pass eller annan godkänd legitimation. Denna bild behöver sedan kompletteras med något som bekräftar din angivna adress – vanligen en bild på en elräkning, vattenräkning eller liknande. När casinot mottagit dina handlingar kontrollerar de att dessa stämmer överens med de uppgifter du angett i samband med din registrering. När de ser att allt är grönt okejar de ditt uttag från spelkontot, och därifrån kan du få pengarna direkt eller inom några dagar – det beror på vilken uttagsmetod du valde att använda vid ditt uttag. 

Värt att notera är att precis som i svenska casinon så har också många casinon utan svensk licens som policy att uttag i första hand ska göras via den metod för betalning som användes i samband med din insättning. Gjorde du din insättning med Trustly, kommer du också få göra dina uttag från samma aktör. 

Casino utan konto utan Spelpaus

Casino utan konto är ett begrepp som ofta kommer upp i samband med att man diskuterar registrering hos nya casinon utan svensk licens. Att man spelar utan konto innebär att man inte behöver registrera sig för att spela. I stället är det bara att göra en insättning, och när man spelat färdigt förs pengarna tillbaka till kontot i samband med att man stänger ned sidan. Ett casino utan konto kan aldrig vara knutet till Spelpaus, eftersom Spelpaus har som krav att alla casinon ska ha en svensk licens för spel. För att beviljas en svensk licens för spel krävs att casinot har stenkoll på alla sina spelare och deras identiteter – något man inte har i ett casino utan konto. 

För många spelare har dock casino utan konto blivit likvärdigt med ett pay n play casino, men det finns en väsentlig skillnad. I pay n play casinot skapar du ett konto i samband med att du gör din första insättning. Det är förvisso inte du som aktivt skapar spelkontot. I stället använder casinot dina uppgifter från transaktionen för att öppna ett spelkonto i ditt namn. Detta är fullt möjligt att göra eftersom du loggar in på din personliga internetbank, samtidigt som du godkänner transaktionen med ditt BankID. Du har på så vis verifierat din identitet i två steg – något som gör att casinot har möjlighet att skapa ditt personliga spelkonto. 

Pay n play casino utan svensk licens med Trustly

Att spela med pay n play är något som många spelare föredrar – och det är inte svårt att förstå varför. Man slipper att krångla med tråkiga registreringsprocesser – men framförallt så har man tillgång till snabba uttag, vanligen via Trustly. Casino utan svensk licens med Trustly är också en av de svenska spelarnas favoriter bland casinon med utländsk licens. 

Fördelen med Trustly är att de erbjuder snabba och säkra uttag, utan någon kostnad för dig som spelare.  

Detta kan du se fram emot när du spelar i ett casino med Trustly utan svensk licens:

 • Direkta insättningar till spelkontot
 • Säkra, krypterade transaktioner
 • Snabba uttag
 • Alltid kostnadsfria transaktioner

Stora skillnader i spelutbudet

Kanske har du någon gång reagerat på att spelutbudet i de flesta svenska casinon är väldigt homogent. Bortsett från de exklusiva spel som vissa casinon har i sitt sortiment, känns det många gånger som att det är ungefär samma uppsättning av spel överallt. Det är också för att det faktiskt är ett väldigt likartat spelutbud hos många aktörer. 

Att utbudet av spel hos casinon med svensk licens inte alltid har så stora variationer hänger ihop med det faktum att inte alla speltillverkare är tillåtna på den svenska spelmarknaden på grund av diverse regleringar. I casinon utan svensk licens finns inte samma restriktioner gällande speltillverkare, och det gör att det finns ett helt annat smörgåsbord av spel att välja bland, både för spelbolagen som tar in spelen, såväl som för spelarna som ska underhålla sig med dem. 

Spelturneringar och andra tävlingar

Något som kan bli en väldigt stor kontrast när man besöker ett casino utan svensk licens är att många casinon med utländsk licens är mycket mer levande än svenska casinon. Med det menar vi att det är en upplevelse som sträcker sig förbi bara själva spelandet i casinot. Många casinon utan svensk licens arrangerar olika tävlingar, som exempelvis slotsturneringar och liknande. Dessa tar spelandet i casinot till en ny nivå, och samtidigt är det ganska roligt att se hur andra spelare placerar sig. Många gånger är det namn man känner igen, och även om man egentligen inte vet vilka som döljer sig bakom alla alias känns det lite som ett eget litet community. 

Det är inte bara slotsturneringar som arrangeras, utan det kan vara tävlingar i allt möjligt. Hos vissa casinon räcker det med att du spelar vilket spel som helst för att vara med och tävla, andra casinon har mer specifika krav. Gemensamt för de flesta är att vinsterna i dessa tävlingar tenderar att vara riktigt höga många gånger. 

Dessa typer av tävlingar ser vi tyvärr inte hos svenska casinon, då de inte tillåts enligt den svenska spellagen. Även om vi förstår tanken bakom – att inte spelare ska lockas till spel – är det ändå tråkigt. De flesta spelare är kapabla att hantera frihet under ansvar, och de spelare som inte är det kommer hitta vägar till spel oavsett vilka restriktioner som finns.

Hitta säkra casinon utan svensk licens

Vissa spelare undviker casinon utan svensk licens för att de tycker det är svårt att veta vilka alternativ som är säkra att spela hos. Det är inte så konstigt – inom kategorin ‘casinon utan svensk licens’ ryms det tusentals casinon – denna omfattar ju trots allt alla casinon som inte har någon svensk spellicens. Att tro att alla casinon utan svensk licens är seriösa är inte bara naivt – det är också helt fel och kan bli dyrt i slutändan. Det är därför bättre att kontrollera ditt casino utan svensk licens på förhand, för att säkerställa att det är en seriös aktör du spelar hos. Den absoluta majoriteten av alla aktörer är trots allt seriösa, så det vore typiskt att hamna hos någon som inte är det. 

Även om det är ett casino utan svensk licens, behöver det inte vara ett casino helt utan någon licens alls. I stället kan det vara så att casinot har en licens från någon annan jurisdiktion. En MGA licens brukar vara att föredra, eftersom denna garanterar skattefria vinster för dig som spelar. Licensen från Malta Gaming Authority är dessutom väldigt bra – den fungerar till stor del som den svenska spellicensen, men med större frihet för spelaren. 

Också licensen från UK Gambling Commission brukar räknas som en bra licensiering, men sedan Storbritannien gick ur EU är inte längre vinster från casinon med denna licens skattefria, tyvärr. 

Läs det finstilta

När du surfar in till ett casino kan du hämta en hel del viktig information bara från casinots startsida. Genom att scrolla längst ned på denna hittar du bland annat information om vilken eller vilka licenser som casinot drivs under. Information om licensen står också angiven, såsom licensnummer, utfärdare, mottagare och giltighetstid. 

Ovanför informationen om licensen brukar små “plakat” sitta uppsatta. Här kan du ofta utläsa vilka aktörer spelbolaget samarbetar med. Ofta är det till exempel speltillverkare som anges här. En logga från den aktör som utfärdat spellicensen ska spelbolaget ha, så att man lätt kommer åt att kontrollera detta om man vill. 

Du brukar många gånger också hitta vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga här. Rent generellt är det här du hittar i stort sett all tillgänglig info om casinot, och vill du känna dig trygg när du spelar ska du kontrollera det finstilta först – det är en gyllene regel som kan appliceras på det mesta. Läs det finstilta – alltid!